Torguard - Keep your identity private online!
 
Anonymní síť I2P - I2P
Skip navigation

Anonymní síť I2P

Aktuální verze:
2013-12-07 - I2P 0.9.9 - Poznámky k vydání - Stáhnout
2013-02-03 - Syndie 1.103b - - Stáhnout
Novinky:
2013-12-07 - I2P 0.9.9 Vydání
2013-10-02 - I2P 0.9.8.1 Vydání
2013-09-30 - I2P 0.9.8 Vydání
2013-08-10 - I2P 0.9.7.1 Vydání

I2P je anonymizační síť, která nabízí jednoduchou aplikační vrstvu pro bezpečnou komunikaci s utajením totožnosti. Všechna přenášená data jsou několikanásobně zašifrována. Celá síť je distribuovaná a dynamická a žádná strana není považována za důvěryhodnou.

Existuje celá řada aplikací, které mohou komunikovat přes I2P síť, včetně e-mailu, P2P, IRC chatu a dalších.

Projekt I2P vzniknul v roce 2003, aby podpořil snahy těch, kteří se pokouší budovat svobodnější společnost poskytováním necenzurovatelného, anonymního a bezpečného komunikačního systému. I2P je výzkumným projektem, jehož výsledkem je plně distribuovaná, autonomní, škálovatelná, anonymní, odolná a bezpečná síť s nízkým zpožděním. Cílem je úspěšný provoz v nepřátelském prostředí, a to i v případě napadení organizací se značnými finančními a politickými prostředky. Všechny prvky sítě jsou k dispozici ve formě otevřeného zdrojového kódu a zcela zdarma. Obojí by mělo uživatelům sítě dodat jistoty v tom, že software dělá to, co tvrdí. Také to všem umožňuje přispívat a kód vylepšovat, a odrážet tak agresivní pokusy o potlačení svobody projevu.

Anonymita není booleovská hodnota, zapnuto/vypnuto - nesnažíme se něco učinit "dokonale anonymním". Namísto toho pracujeme na tom, aby útoky na anonymitu byly čím dál tím nákladnější. I2P je mixující sítí s nízkým zpožděním (low latency mix network) a anonymita, kterou takový systém poskytuje má svá omezení. Aplikace, které skrze tuto síť komunikují, jako jsou Syndie, I2P mail a I2PSnark, však poskytují další funkčnost a ochranu.

Síť I2P není dokončená. Zatím se na ni nelze spoléhat pro "zaručenou" anonymitu. Síť je dosud poměrně malá a postrádá zevrubné akademické posouzení. Není odolná proti útokům s neomezenými prostředky, a díky inherentním omezením mixujících sítí s nízkým zpožděním asi nikdy nebude.

Síť I2P přenáší data prostřednictvím ostatních rovnocenných uzlů (peers), jak ukazuje následující obrázek. Všechna data jsou šifrována po celou dobu přenosu. Více informací o tom, jak síť funguje naleznete v úvodu.

end to end layered encryption